KOM TIL INFOMØDE OM DEN NYE FERIELOV

02-11-2018

Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark. Og allerede fra 1. september 2019 kommer der et overgangsår, så vi kan blive klar til den nye lov.

Feriekonto/ATP har afholdt informationsmøder om emnet flere steder i landet, men da disse møder hurtigt blev overtegnet har der været flere af vores medlemmer som ikke har haft mulighed for at deltage. Vi har derfor lavet en aftale med Feriekonto om, at de afholder informationsmøder for medlemmer i Danske Anlægsgartnere.

Derfor inviterer vi nu alle Danske Anlægsgartneres medlemmer til et informationsmøde, hvor I kan få at vide, hvad den nye lov betyder for jer. Fx har det betydning for, hvordan I skal indberette og indbetale feriepenge.

Vi fået mulighed for at afholde informationsmøderne 2 forskellige steder i landet i løbet af november 2018. Det er gratis at deltage i informationsmøderne.

Jylland:

23.november kl. 09.00 – 12.00
Langsøhus
Vestre Ringvej 151
8600 Silkeborg

Sjælland

28.november kl. 14.00 – 17.00
Håndværkets Hus
Islands Brygge 26
2300 København S

Hovedpunkter på informationsmøderne vil være:

  • Introduktion til Feriepengeinfo
  • Nyt om indberetninger
  • Nyt om indbetaling
  • Ændrede regler for udbetaling og overførsel af ferie
  • Introduktion til den nye ferielov, overgangsåret og den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler

Tilmelding fra jeres virksomhed til: ts@dag.dk

Tilmeldingsfrist fredag 16. november eller så længe der er ledige pladser.