Kom med input til overenskomstforhandlinger

06-08-2019

Vi nærmer os de kommende overenskomstforhandlinger, hvor DAG skal forhandle vilkår med 3F Den Grønne Gruppe i 2020. Vanen tro mødes vi med 3F ultimo 2019 (formentlig november) og udveksler ønsker til emner, der skal tages op i forhandlingerne.

Hvis du som virksomhedsejer har nogle ønsker til emner du gerne vil have DAG skal tage med til forhandlingerne, vil vi gerne høre fra dig.

Hvilke emner kan vi bringe med?

Emner som fx lønstigninger forhandles overordnet af LO og DA, så her har vi ikke mulighed for at lave direkte forhandlinger med 3F. Men andre vilkår specifikke for Anlægsgartneroverenskomsten, er omfattet af de lokale forhandlinger, så her er der mulighed for at tage emner op.

Input fra medlemmer tages op til drøftelse på DAGs Hovedbestyrelsesmøde primo september, hvor forberedelserne til overenskomstforhandlingerne starter.

Så hvis du har emner du gerne vil have DAGs hovedbestyrelse drøfter, så send dine input til Danske Anlægsgartneres direktør Michael Petersen, så vil alle input blive samlet og taget med til bestyrelsesmødet.

Input sendes til mp@dag.dk senest fredag 23. august