Kommende krav om registrering af arbejdstid – tilmeld dig vores webinar 29. november kl. 10

07-11-2023

Lovforslag om ændring af arbejdstidsloven er på trapperne. Lovændringen sker på baggrund af en række EU domme, som giver anledning til, at den danske lovgivning om arbejdstid revideres.

Loven træder forventeligt i kraft 1. juli 2024, og med loven indføres en pligt for arbejdsgiver til at indføre et system, hvor medarbejderne registrerer arbejdstiden.

Arbejdsgiver bestemmer, hvilket tidsregistreringssystem, som anvendes. Systemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.

Medarbejderen skal have adgang til egne registreringer af den daglige arbejdstid, og arbejdsgiver skal opbevare de registrerede oplysninger i 5 år.

Hvis en arbejdsgiver ikke har indført et system for registrering af arbejdstid, vil det kunne tillægges processuel skadevirkning i en evt. sag. De eksisterende regler om godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsreglerne gælder fortsat.

Loven giver mulighed for, at arbejdsgiver kan undtage visse typer af medarbejdere for registreringspligten:

  • hvis arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles og/eller fastsættes på forhånd, eller
  • når medarbejderen kan træffe selvstændige beslutninger om arbejdstiden eller
  • har ledelsesmæssige funktioner

Hvis medarbejderen undtages fra registreringen, skal det fremgå af ansættelseskontrakten, at lovens regler om arbejdstid, pauser ved arbejde over seks timer og ugentlig hviletid ikke finder anvendelse.

DAG vil afholde webinar den 29. november kl. 10-11 tilmelding til ts@dag.dk