KOSTER MEDARBEJDERGAVEN OVER 800 kr?

27-11-2018

En medarbejder kan som hovedregel kun modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.100 kr. om året (inkl. moms) uden at betale skat, men der er nogle særregler. Det gælder eksempelvis jubilæumsgaver, hvor en medarbejder kan få gaver for op til 8.000 kr. skattefrit ved 25, 35, 40, 45 og 50 års ansættelse i virksomheden, uden at det er skattepligtigt.

Julegaver til 800 kr.

Kontantgaver og gavekort, der kan byttes til kontanter, er altid skattepligtige, men ellers har SKAT generelt en bagatelgrænse på 1.100 kr om året. Giver man under dette beløb, skal der ikke indberettes til SKAT.

Men det skal der faktisk heller ikke altid, selvom man kommer over på grund af en julegave til 800 kr. hvilket er SKATs loft for værdien af julegaver, før beskatningen påbegyndes.

Se SKATs eget forklaring nedenfor.