Hvad koster det at sende ansatte på AMU-kursus?

01-11-2018

DAG er blevet bedt af flere medlemmer om at beregne, hvad det koster virksomheden at sende sin medarbejder på AMU-kursus – bl.a. med henblik på at udskyde vinterhjemsendelse.

Her er oversigten over udgifterne og en samlet timepris:
(OBS! Skemaet er rettet, da der manglede et tillæg i sidste beregning. Udgiften i nedenstående er øget fra 6,35 kr. pr time til 13.51 kr. pr time. Nedenstående er korrekt).

Satser er pr. 1/3-2018, og timeløn inkl. tillæg er fra overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og 3F for 2017-2020.

Ovenstående er i forhold til arbejdslønnen. Derudover kommer omkostningen til selve AMU-kurset, som naturligvis har forskellige priser, men husk at der ydes fuld refusion for deltagerbetalingen ved AMU-kurser. Udbetalingen sker efter princippet “først til mølle”, dvs. der gives refusion, så længe der er midler dertil.

Antal dage der ydes tilskud til

Der kan maksimalt udbetales tilskud på 4 uger pr. medarbejder hver løbende 12 måneder.

Befordringstilskud 2018

Der er desuden befordringstilskud efter gældende regler. Satsen for befordringstilskud er 0,97 kr. pr. km.

 

*** Er du interesseret i de præcise regler for befordringstilskuddet, så læs videre nedenfor ***

 

Daglig transport

Ved transport mellem bopæl og uddannelsessted kan du få befordringstilskud til den del, der ligger ud over 24 kilometer. Du kan højst få til 576 kilometer pr. dag.

Indkvarteret

Er du indkvarteret under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til:

  • ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
  • rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage, og
  • rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret.
Du kan højst få tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

Mens du er under uddannelse

Er du i arbejde eller selvstændig erhvervsdrivende, kan du få befordringstilskud lige så længe, du er i gang med en uddannelse.