Krav om autorisation ved køb af pesticider træder i kraft 1. juli

30-06-2020

Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende professionelle pesticider, hvis man har en autorisation i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler – MAB. Det kræver sprøjtecertifikat og evt. opfølgningskurser for at få en autorisation. Kan du ikke komme på opfølgningskursus grundet COVID-19, forlænger Miljøstyrelsen gyldigheden af din uddannelse og din autorisation. For at forhandlere af pesticider må sælge pesticider godkendt til professionel brug efter den 1. juli 2020, skal de kontrollere, om deres kunder er autoriseret i MAB, eller om kunderne har mindst én medarbejder, der har en relevant MAB-autorisation.

Skal du købe og anvende pesticider godkendt til professionelle brugere, så læs mere her:

Har du en autorisation (S1), men er i tvivl om, hvorvidt du allerede har knyttet din autorisation til et CVR-nummer. Så kan du på siden her læse, hvordan du nemt tjekker det.

Har du ikke en autorisation i MAB, men har et gyldigt uddannelsesbevis eller sprøjtecertifikat samt har gennemført et opfølgningskursus inden for de seneste 4 år. Så bør du autorisere dig i MAB senest 1. juli 2020. Du kan her læse mere om, hvordan du gør. Du bør i den forbindelse knytte din autorisation til et CVR-nummer, som forklaret ovenfor.

Har du ikke tidligere haft en autorisation i MAB men har et sprøjtecertifikat eller opfølgningskursus, der er lidt mere end 4 år gammelt, så kan du her læse mere om dine muligheder.