Krav om uddannelse og autorisation både ved køb og brug af pesticider

27-08-2020

Uanset om du sprøjter på en golfbane, på kommunens fortove, på en mark, i et væksthus, i skoven eller ethvert andet sted, så gælder kravet til uddannelse og autorisation for professionelle brugere af sprøjtemidler.

Det betyder, at du skal registreres i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) – både når det gælder anvendelse og køb af pesticider.

S1 autorisation

Du skal have et sprøjtecertifikat og erhverve en S1-autorisation via MAB , hvis du ønsker at:

  • Sælge og købe sprøjtemidler godkendt til professionel brug.
  • Udbringe sprøjtemidler til professionelt brug med fx en marksprøjte, tågesprøjte eller andre større sprøjter.

Har du kun behov for at kunne udbringe sprøjtemidler med en hånd- eller rygsprøjte, kan du nøjes med et hånd- og rygsprøjtecertifikat, og herefter erhverve en S2-autorisation via MAB.

En S1-autorisation giver samme rettigheder som S2-, S3- og F1-autorisationer. Benytter du fx rygsprøjte og har en S1-autorisation, skal du altså ikke have en S2-autorisation.

En elev, der som led i sin uddannelse udfører bekæmpelse under en arbejdsgivers instruktion, er undtaget fra kravet om autorisation, så længe instruktøren har en autorisation.

Mere information HER.

Har du spørgsmål, så kontakt DAGs miljøkonsulent Bente Mortensen, mobil 44119 8995 eller bm@greenproject.dk