Landsgeneralforsamlingen januar 2021 er aflyst

03-11-2020

Som vi informerede om i nyhedsbrev medio oktober har hovedbestyrelsen besluttet at aflyse Landsgeneralforsamlingen p.g.a. situationen med COVID-19.

Selvom den fysiske generalforsamling aflyses vil der fortsat blive gennemført så stor en del af de væsentligste procedurer som muligt, dog under lidt andre former da vi ikke kan mødes fysisk.

Medio december vil følgende blive udsendt til alle medlemmer:

  • Dagsorden
  • Formandens skriftlige beretning
  • Formandens mundtlige beretning (på video)
  • Beretninger fra udvalg
  • Mulighed for at sende forslag
  • Revideret regnskab for 2019-20
  • Budget 2020-21
  • HB valg

Der vil være mulighed for at sende spørgsmål, forslag med mere, dette vil blive behandlet på det første hovedbestyrelsesmøde i 2021.

Den aflyste Landsgeneralforsamling skulle have været afholdt i Storebælts Kreds, hovedbestyrelsen har besluttet at kredsen får mulighed for at stå for arrangementet i januar 2022.

 

Med venlig hilsen

Michael Petersen

Direktør – Danske Anlægsgartnere