Lempelse af Coronareglerne for arbejdsgivere

09-06-2021

Lempelse af reglerne om arbejdsgivers pligt til at sikre PCR-test af færdigvaccineret tilrejsende arbejdskraft.

Som led i genåbning for rejseaktiviteter er der sket en mindre ændring i bekendtgørelsen om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Ændringen betyder, at arbejdsgivere ikke skal sikre PCR-test af færdigvaccinerede personer, der kommer til Danmark som tilrejsende arbejdskraft, hvis disse har fast bopæl i et OECD-land eller et land, som på indrejsetidspunktet er kategoriseret som gult, hvis vaccinationen er gennemført i et af de pågældende lande.

Det er fortsat en betingelse, at:

  • vaccinationen er godkendt af EMA
  • der er gået mindst to uger fra gennemført vaccinationsforløb
  • personen har gennemført vaccinationsforløbet inden for de seneste 8 måneder
  • personen ikke indrejser fra røde regioner og lande.

Ændringen følger en tilsvarende ændring i Sundhedsministeriets bekendtgørelse om test og isolation.

Bekendtgørelserne er trådt i kraft 5. juni 2021 kl. 16.00 parallelt med Sundhedsministeriets bekendtgørelse.

Gå til bekendtgørelse om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Gå til bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af COVID-19.