Licitationen: DAG med fokus på uddannelse

24-01-2018

Licitationen – Byggeriets dagblad – dækkede Danske Anlægsgartneres landsgeneralforsamling med følgende historier “Landsformand er genvalgt” og “Uddannelse er et klart fokusområde for anlægsgartnere” som du kan læse nedenfor:

Landsformand er genvalgt

Henrik Hoffmann er valgt som landsformand for Danske Anlægsgartnere i endnu en toårig periode

Under Danske Anlægsgartneres landsgeneralforsamling i weekenden var landsformand Henrik Hoffmann og tre bestyrelsesmedlemmer på valg. De blev alle genvalgt uden modkandidatur.

– Der var fuld opbakning, fortæller direktør i Danske Anlægsgartnere, Michael Petersen, der er godt tilfreds med genvalget – ikke mindst af Henrik Hoffmann:

– Henrik har gjort et stort stykke arbejde for at få Danske Anlægsgartnere på landkortet. Han er meget populær blandt medlemmerne af flere årsager; han er meget nede på jorden, faglig dygtig, og han driver en god virksomhed. Han har en god næse for at gøre noget for hele branchen, siger Michael Petersen og roser desuden Henrik Hoffmann for at være en god støtte for sekretariatet.

Bag om bestyrelsen

Danske Anlægsgartners hovedbestyrelse består af:

  • Henrik Hoffmann, landsformand (Jyske kreds) – genvalgt
  • Peter Østergaard Jørgensen (Jyske kreds) – genvalgt
  • Jesper Bjerrisgaard (Jyske kreds)
  • Søren Sømod (Københavns og Nordsjællands kreds) – genvalgt
  • Michael Dall (Københavns og Nordsjællands kreds)
  • Per Malmos (Sydsjællands kreds)
  • Marianne Larsen (Fyns kreds) – genvalgt
  • Bo Vinter Jensen (Gruppe 2 repræsentant)

Roser samarbejde
Selv er Henrik Hoffmann glad for at kunne fortsætte og for tillidserklæringen fra både medlemmer, Danske Anlægsgartners sekretariat og direktør.

– Det er selvfølgelig dejligt – også når man selv synes, man lægger meget energi i det. Jeg prioriterer det højt. Det interesserer mig meget, og jeg vil gerne være med til at præge arbejdet, siger Henrik Hoffmann.

Han ser blandt andet frem til at arbejde videre med området “rekruttering og fastholdelse af medlemmer”, som blandt andet vil være i fokus for Danske Anlægsgartnere de kommende år.

– Det er noget, jeg har været med til at sætte i gang, og det vil jeg gerne arbejde videre med, fortæller han.

Han fremhæver desuden, at det giver ro, at arbejdet kan fortsætte med de samme mennesker. Og han roser samtidigt samarbejdet i hovedstyrelsen, hvor medlemmerne også bruger meget tid.

Læs mere om Danske AnlægsgartnereUddannelse er et klart fokusområde

Hvem er Henrik Hoffmann?

I januar 2016 blev han første gang valgt som ny landsformand for Danske Anlægsgartnere efter Ejvind Røge. Ved landsgeneralforsamlingen her i weekenden blev han genvalgt.

Han er vokset op i Risskov ved Aarhus.

I netop Risskov har virksomheden Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S til huse.

Virksomheden har han været en del af i mange år. Efter folkeskolen tog han på handelskole i Aarhus, rejste et års tid og kom så for alvor ind i farens virksomhed, som i dag netop går under navnet Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S. Siden år 2000 har han tegnet rollen som direktør

Gift og har tre børn

Læs portræt af Henrik HoffmannGrøn landsformand sætter branchen højt

 

***

Næste artikel

***

Uddannelse er et klart fokusområde for anlægsgartnerne

Hen over weekenden har brancheforeningen Danske Anlægsgartnere afholdt den årlige landsgeneralforsamling, og resultatet er blandt andet et fortsat fokus på uddannelse

I de senere år har Danske Anlægsgartnere i høj grad sat fokus på uddannelse, og det fokus fortsætter i 2018.

Det står klart efter brancheforeningens landsgeneralforsamling, som blev afholdt hen over weekenden.

– Vi er ikke færdige med uddannelse. Der er ingen tvivl om, at hovedfokus stadig vil være her. Det er væsentligt for os, fortæller direktør i Danske Anlægsgartnere, Michael Petersen, til Licitationen – Byggeriets Dagblad.

– Vi kan se, at vi kommer til at mangle unge mennesker. Vores medlemmer skriger på arbejdskraft, fortsætter han og problematiserer, at regeringen på den ene side melder ud, at de har fokus på, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, mens de samtidigt beskærer erhvervsskolerne.

– Vi skal ud og fortælle om mulighederne i vores branche. Vi skal arbejde for et kendskab hos de unge. De skal i højere grad vide, hvorfor det er interessant at gå anlægsgartnervejen, siger han og påpeger såvel muligheden for at blive selvstændig som muligheden for at læse videre til eksempelvis parkingeniør eller landskabsarkitekt.

Desuden fremhæver han, at der skal være en rød tråd i kommunikationen på tværs i den grønne branche om mulighederne.

Kvote skal væk
Danske Anlægsgartnere vil også konkret arbejde for at vise politikerne, at kvoten på anlægsgartneruddannelsen, som betyder, at alene 256 elever kan påbegynde anlægsgartneruddannelsens grundforløb to uden en praktikplads, ikke er vejen frem. Og i samme ombæring vil brancheforeningen arbejde for at få flere anlægsgartnervirksomheder til at tage lærlinge, så skolepraktik mindskes.

Her er der allerede sat en kampagne i gang. Som Licitationen – Byggeriets Dagblad tidligere har beskrevet er både 3F, Danske Anlægsgartnere og deres fælles faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri med. Og under overskriften “Vi uddanner fremtidens anlægsgartnere – gør du?” kæmper de netop for at få flere virksomheder til at tage del i at få uddannet fremtidens arbejdskraft foruden at få uddannelsesaftaler på tale langt tidligere, end det hidtil har været kutyme i branchen.

Arbejder for flere medlemmer
Ud over uddannelse vil Danske Anlægsgartnere i 2018 sætte fokus på fastholdelse og rekruttering af yderligere medlemmer – ikke fordi de oplever frafald, men fordi tiden er til det fokus nu, fortæller direktøren og fremhæver, at der generelt er en god stemning i branchen.

At sikre en god overgang i forbindelse med ændringerne af ferieloven i 2020 bliver også et fokusområde i 2018, oplyser Michael Petersen, og dertil kommer et arbejde for et endnu bedre samarbejde aktørerne i den grønne branche imellem.

Her er der brugt meget krudt allerede, men der skal arbejdes for et endnu bedre fællesskab, fremhæver han og oplyser, at der i løbet af foråret kommer et strategiseminar, som vil udspecificere fokusområderne nærmere.