LØNKOMPENSATION

17-03-2020

For de medarbejdere der ikke er omfattet af overenskomstens muligheder for at hjemsende medarbejdere uden løn, indgik Regeringen og arbejdsmarkedets parter i weekenden d. 15.3. en tre-parts-aftale, der sikrer virksomhederne 75 % lønkompensation (op til et lønloft) for medarbejdere, der hjemsendes med fuld løn.
Ordningen åbner for tilmeldinger i midten af uge 13 og gælder fra. D. 9. marts og frem til d. 9. juni 2020. Det er bl.a. en forudsætning at medarbejderne anvender 5 dages ferie/afspadsering/egen-betaling og at virksomhederne ikke samtidig afskediger medarbejdere eller anvender reglerne for hjemsendelse uden løn. Sådan som der ser ud i øjeblikket, kan man derfor ikke både hjemsende medarbejdere efter overenskomstens hjemsendelsesregler og de ikke-overenskomstdækkede efter reglerne om lønkompensation. Der må man vælge enten kun at hjemsende de overenskomstansatte uden løn og betale fuld løn til de øvrige eller hjemsende alle med lønkompensation.
Virksomheden skal efterfølgende med revisorbistand dokumentere, at der er sket hjemsendelse der berettiger til kompensation. Læs mere om ordningen på www.virksomhedsguiden.dk eller HER hos Finansministeriet.