Lovlig brug af mandskabsvogne 

30-04-2020

Mandskabsvogne må kun bruges til transport af medarbejdere, værktøj og materiel mellem virksomhedens arbejdspladser.

I 2019 fik flere ejere af mandskabsvogne et krav om at betale registreringsafgift og en bøde, fordi bilen blev brugt til privatkørsel.

Mandskabsvogne er fritaget for afgift, og det er derfor vigtigt, at de udelukkende bliver anvendt i arbejdsmæssige sammenhænge.

Motorstyrelsen forsøger at reducere antallet af bøder og har udarbejdet vejledning, der uddyber og forklarer reglerne:

Læs mere om reglerne her