Målrettet græskursus til DAG-medlemmer

28-01-2020

Kære medlem

På opfordring fra flere medlemmer, som efterlyser mere viden om renovering og nyanlæg af græsarealer, har vores græsekspert Bente Mortensen og undertegnede i samarbejde med Sandmosen sat en AMU-kursus sammen, som på 3 dage gerne skulle gøre deltagerne til nærmest ”græsspecialister”.

SE PROGRAMMET HER

Så har du en eller flere medarbejdere, som gerne vil vide mere om græs, eller vil du selv vide mere og blive bedre til at rådgive dine kunder, så er dette tilbud en oplagt mulighed.

Da kursuset laves som et AMU-kursus, regner vi med at kunne holde den samlede pris nede på ca. kr. 1.500,- for 3 dage incl. kost og logi. Nettoprisen vil blive endnu lavere, hvis deltageren ligger i AMU’s målgruppe, da deltageren så kan søge om VEU-godtgørelse og tilskud fra kompetencefonden m.v.

Tilmeldingsfrist: den 26. februar 2020.

Tilmelding kan ske til undertegnede.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående eller vedhæftede, er du/I også velkomne til at kontakte undertegnede.

 

Kim Tang

Fagkonsulent, landskabsarkitekt mdl.

kt@dag.dk

M: 20 94 03 60