Medarbejdere kan hjemsendes uden løn 

06-11-2020

Hvis medarbejderen ikke skal møde på arbejde i den nuværende situation, er det efter overenskomstens § 61 muligt at hjemsende medarbejderen uden løn. Der skal i disse tilfælde betales 2 G-dage. Herefter overgår medarbejderen til dagpengesystemet. Medarbejderen kan, når den nuværende tilstand er ophørt, kaldes tilbage på arbejde.