Klagevejledning

Indgivelse af en klage skal ske med et dertil indrettet klageskema til:

Håndværkets Ankenævn, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf. 70202537, telefontid: kl. 13-15, e-mail: info@hvanke.dk.

Klageskemaet findes på hjemmesiden:  http://www.hvanke.dk/

Ankenævnet er godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.

Nævnet er stiftet af Håndværksrådet, Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening. Håndværksrådet har stiftet nævnet på vegne af Danske Anlægsgartnere, Danske Malermestre, Dansk Håndværk, Arbejdsgiverne og Kristelig Arbejdsgiverforening.