Standard forbehold

Danske Anlægsgartneres og Håndværksrådets standardforbehold er udarbejdet for at supplere bestemmelserne i AB92.  Og er begge godkendt af Boligministeriet.

Som hovedregel bør standardforbeholdene kun tages, hvor parterne er enige om at bruge AB92.

Danske anlægsgartneres faglide standard forbehold:  Se dokument

Håndværksrådets standardforbehold:  Se dokument

  • Det står enhver bygherre frit, hvorvidt han vil acceptere standardforbeholdene. Et tilbud med forbehold kan af denne tilsidesættes som ukonditionsmæssigt.
  • Danske Anlægsgartneres og HVR’s standardforbehold anvendes ved tilbudsgivning. Har man taget Danske Anlægsgartneres standardforbehold, har man også taget HVR’s standardforbehold.
  • Vedlæg altid en kopi af standardforbeholdene, når de anvendes.