Standard forbehold

VED BRUG AF AB18 KAN NEDENSTÅENDE FORBEHOLD IKKE BRUGES – der vil ikke komme nye forbehold til erstatning af nedenstående. Istedet arbejder DAG på nye forbehold til brug, når AB18 ikke er aftalegrundlag (privat kunder).

Danske Anlægsgartneres og Håndværksrådets standardforbehold er udarbejdet for at supplere bestemmelserne i AB92.  Og er begge godkendt af Boligministeriet.

Som hovedregel bør standardforbeholdene kun tages, hvor parterne er enige om at bruge AB92.

Danske anlægsgartneres faglide standard forbehold:  Se dokument

Håndværksrådets standardforbehold:  Se dokument

  • Det står enhver bygherre frit, hvorvidt han vil acceptere standardforbeholdene. Et tilbud med forbehold kan af denne tilsidesættes som ukonditionsmæssigt.
  • Danske Anlægsgartneres og HVR’s standardforbehold anvendes ved tilbudsgivning. Har man taget Danske Anlægsgartneres standardforbehold, har man også taget HVR’s standardforbehold.
  • Vedlæg altid en kopi af standardforbeholdene, når de anvendes.