Meld digitalt tilbage, hvis I får påbud af AT

13-12-2017

Fra 1. januar 2018 bliver det obligatorisk for virksomhederne at melde tilbage digitalt, hvis de får et påbud efter et tilsynsbesøg.

Fra årsskiftet skal de danske virksomheder svare digitalt, når de fx skal fortælle Arbejdstilsynet, hvordan de har efterkommet et påbud, eller ønsker at svare på en skriftlig høring om en påtænkt afgørelse. Det skal ske gennem Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning OnlineAt. Tidligere har flertallet af virksomheder brugt en papirblanket.

Virksomheden skal som altid orientere Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte (i virksomheder uden AMO) om, hvordan virksomheden har løst det pågældende arbejdsmiljøproblem. Det skal ske inden virksomheden melder tilbage til Arbejdstilsynet. Tidligeres skrev AMO eller repræsentanten for de ansatte under på, at de var orienteret i selve papirblanketten. Fremover skal virksomheden tjekke af i OnlineAt, at AMO/repræsentanten for de ansatte er orienteret.

Første gang du skal håndtere sager med Arbejdstilsynet i OnlineAt, skal du være opmærksom på, at du skal have en NemID medarbejdersignatur med særlige rettigheder.

Det er virksomhedens NemID administrator der bestiller, aktiverer og efterfølgende tildeler rettigheder til en medarbejdersignatur. Medarbejderen kan tildeles adgang til en eller flere produktionsenheder eller til hele virksomheden.

Se hvordan i guiden: Adgang til OnlineAt med NemID

Bemærk: Nøglekort kan benyttes på både pc, tablet og smartphone. Nøglefil virker kun på pc.