Myndigheder genoptager fælles aktioner mod social dumpning

30-06-2020

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har genoptaget de fælles myndighedsaktioner mod social dumping, der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på danske vilkår og efter danske regler. Aktionen, der var den første siden nedlukningen, var især rettet mod byggepladser og førte til 39 reaktioner fra Arbejdstilsynet om at forbedre forholdene.

Regeringen har besluttet at sætte yderligere ind mod social dumping og opretter derfor en ny statslig kontrolenhed. Den skal kontrollere, at private leverandører og deres underleverandører, der udfører arbejde for staten, overholder kontraktbestemmelser om løn- og arbejdsvilkår (såkaldte arbejdsklausuler). Den nye kontrolenhed kommer til at høre under Vejdirektoratet.