Når skolen lukker på grund af Coronavirus

16-03-2020

På baggrund af retningslinjerne fra myndighederne holder skolerne lukket i en periode. Hvis elever skulle have mødt til undervisning, er det vigtigt at de i stedet møder op hos deres læremester/ praktiksted og fortsætter uddannelsen der. Elever kan ikke blive hjemsendt uden løn men kan eventuelt efter aftale afholde ferie eller feriefridage.

Udeblivelse fra et praktiksted uden aftale med arbejdsgiver vil blive betragtet som en udeblivelse. Hvis uddannelsesinstitutionen indfører online undervisning er dette at sidestille med almindelig skolegang og eleven skal ikke møde op på praktikstedet i skoleperioder.