Negativ forventning til ledelsen giver smerter

16-05-2017

Jo mere negative forventninger medarbejderne har til ledelsen, i jo højere grad angiver bygningsmedarbejdere, at de oplever en høj grad af fysisk anstrengelse, træthed i kroppen, mental træthed og smerter i ryggen. Det viser nye forskningsresultater.

Hovedansvaret for den fysiske arbejdsbyrde

65 procent af deltagerne i undersøgelsen vurderede, at de selv har hovedansvaret for den fysiske arbejdsbyrde på jobbet, 40 procent svarede, at det var ledelsen, 35 procent, at det var byggebranchen generelt, mens 11 procent pegede på producenterne af byggematerialerne og 6 procent på kollegerne. Procenttallene afspejler, at det var muligt at angive flere svar på samme spørgsmål. Der er en modsætning mellem det oplevede ansvar for arbejdsbyrden og mulighederne for at ændre på forholdene:

Ledelsen spiller en central rolle

Skal man nedbringe muskel- og skeletbesværet blandt bygningsarbejderne i fremtiden, spiller ledelsen en central rolle:  De bygningsarbejdere, som har positive forventninger til ledelsens reaktion på deres ønsker, rapporterer om en lavere grad af rygsmerter, fysisk anstrengelse og træthed. Det rummer et stort potentiale for forebyggelse. Kan man som ledelse få skabt rum for en sådan alternativ praksis i sin byggevirksomhed, så mener jeg, at man kan nå meget langt, slutter forsker Jeppe Ajslev fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Se undersøgelsen her.