Ny, gratis arbejdsmiljøindsats i anlægsgartnervirksomheder – tilmeld dig!

11-01-2022

Øget fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, skal reducere antallet af anlægsgartnere, der kommer til skade på arbejde. Det kan du få gratis hjælp til i 2022 enten via virksomhedsbesøg, webinarer eller på en række gå-hjem-møder.   

Årligt kommer 35 anlægsgartnere ud af 1000 ud for en ulykke, hvilket er alt for højt. De hyppigste årsager er ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2018:

  • Fald, stødt på/imod
  • Akut overbelastning ved løft, skub/træk, vridning og vrikken om
  • Klemt/mast
  • Ramt af genstand mens man står stille
  • Kontakt med skærende genstand.

Det skal et nyt samarbejde forsøge at råde bod på. BAU Jord til Bord, GLS-a, 3F, DAG og GreenProject gør en øget indsats for at reducere antal ulykker i den grønne branche. Samarbejdet skal hjælpe til at flere arbejder systematisk med arbejdsmiljø.

Projektets mål er skabe et bedre arbejdsmiljø og at færre udsættes for arbejdsulykker. Vejen til dette er kontakt til en lang række virksomheder inden for anlægsgartnerfaget i løbet af 2022. Nogle af disse skal ske via virksomhedsbesøg, andre via gå-hjem-møder, hvor flere virksomheder deltager.

Rådgivning og kurser tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og skal hjælpe arbejdsmiljøarbejdet godt på vej. På gå-hjem-møder og webinarer er der god mulighed for at udveksle erfaringer og metoder til, hvad der virker i praksis.

Er du interesseret i at få besøg af en arbejdsmiljøkonsulent, deltage i webinar eller et gå-hjem-møde (eller være vært for et), så kontakt arbejdsmiljøkonsulent Bente Mortensen, GreenProject, 4119 8995, bm@greenproject.dk.

GÅ-HJEM-MØDER:

Kurserne handler om at få styr virksomhedens arbejdsmiljø, herunder instruktion, ansvar og virksomhedskultur. En række møder er allerede planlagt:

  • Skanderborg 9. februar 13.30-15.30. Emne: Få styr på arbejdsmiljøet. SE PROGRAM HER.
  • Odense: 10. februar kl. 13.30 – 15.30 (Skov Larsen Anlægsgartner). Emne: Instruktionspligt, ansvar og virksomhedskultur. SE PROGRAM HER.
  • København: 2. marts kl. 13.30 – 15.30. Emne: Få styr på arbejdsmiljøet. SE PROGRAM HER
  • Vejle: 8. marts kl. 13.30 – 15.30. Emne: Instruktionspligt, ansvar og virksomhedskultur. SE PROGRAM HER

Listen med kurser opdateres løbende og kan ses på www.baujordtilbord.dk, www.dag.dk eller fås hos Bente Mortensen 4119 8995, bm@greenproject.dk

Alle tiltag finansieres af penge bevilliget i forbindelse med regeringens trepartsaftale fra 2020. Initiativet er stærkt, fordi alle har interesse i at forbedre arbejdsmiljøet.