Ny bogføringslov – slut med Excel og bilag i fysisk form

08-11-2022

De væsentligste og mest omfattende ændringer i den nye bogføringslov er de nye bestemmelser om krav til digitale bogføringssystemer og krav om digital bogføring. De ændringer træder ikke i kraft den 1. juli, men vil blive gennemført over en flerårig periode fra 2023. Du kan læse mere herom i afsnittet ”Overblik over de kommende regler om digitale bogføringssystemer og digitalbogføring”.” Læs videre her: https://erhvervsstyrelsen.dk/bogfoeringslov

Derudover kommer der en bogføringslov som medfører krav om digital bogføring.  Dette krav indføres gradvist fra 2023-2026.

Se datoerne her

Bogføringsloven træder i kraft 1. juli 2022. Det gælder dog ikke for reglerne om digital bogføring.

Hvornår kravet om digital bogføring træder i kraft for jer, afhænger af jeres virksomhedsform og omsætning:

  • januar 2023 sættes de nærmere regler om krav til digitale bogføringssystemer i kraft.
  • juli 2023 skal eksisterende digitale bogføringssystemer opfylde de nye krav og være anmeldt til Erhvervsstyrelsen
  • januar 2024: Virksomheder med pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen skal bogføre via et digitalt bogføringssystem.
  • juli 2024 skal regnskabspligtige virksomheder, der anvender et ikke-registreret bogføringssystem sikre, at deres bogføringssystem opfylder kravene til digitale bogføringssystemer
  • januar 2026: Øvrige virksomheder og foreninger med en årlig nettoomsætning på over 300.000 kroner to år i træk, skal bogføre via et digitalt bogføringssystem.
  • juli 2026 skal ikke-regnskabspligtige virksomheder med en nettoomsætning over 300.000 kr. der anvender et ikke-registreret bogføringssystem sikre, at deres bogføringssystem opfylder kravene til digitale bogføringssystemer.

Det skal understreges, at der alene er tale om forventede ikrafttrædelsestidspunkter. Den endelige beslutning om at sætte de forskellige dele af de nye bestemmelser om digitale bogføringssystemer og digital bogføring i kraft træffes af erhvervsministeren efter høring af skatteministeren samt efter inddragelse af de politiske partier bag den nye bogføringslov.