Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er vedtaget

26-05-2023

Den 1. juli 2023 træder den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår i kraft.
Alle medarbejdere som påbegynder arbejde den 1. juli 2023 eller senere skal have det nye ansættelsesbevis.

Den nye lovgivning giver arbejdsgiver en øget oplysningspligt på ansættelsesbeviset – 15 punkter i stedet for de oprindelige 10 punkter.

Det er i udgangspunktet kun nye medarbejdere, der skal have nyt ansættelsesbevis. Dog gælder det, at hvis allerede ansatte medarbejdere beder om en ny kontrakt efter de nye regler, skal arbejdsgiver udlevere de manglende oplysninger inden for 8 uger. Vær også opmærksom på, at de nye mindsterettigheder (se nedenfor) med virkning fra 1. juli 2023 gælder for alle ansatte.

Nye skabeloner:
•  Ansættelsesbevis for funktionærer, som ikke er omfattet af en overenskomst

For medarbejdere ansat på overenskomsten (timelønnede, fastlønnede og funktionærlignende ansatte) skal det nye ansættelsesbevis aftales med 3F Den Grønne Gruppe. Vi orienterer og lægger det nye ansættelsesbevis på hjemmeside så snart vores drøftelser med 3F har resulteret i et endeligt resultat.

Mindsterettigheder:
Den nye lov giver også medarbejdere visse mindsterettigheder. Mindsterettighederne gælder for alle medarbejdere pr. 1. juli 2023 – også de allerede ansatte medarbejdere. Det anbefales derfor, at alle eksisterende ansættelsesbeviser og medarbejderrettigheder gennemses for overholdelse af mindsterettighederne.

• Prøvetid maks. 6 måneder
• Arbejdsgiver må ikke forbyde bibeskæftigelse – med mindre sagligt og objektivt begrundet – hvis der er behov for ændring i en eksisterende kontrakt for så vidt angår bibeskæftigelse kan følgende tillæg til ansættelseskontrakt anvendes (hent skabelon for tillæg til ansættelseskontrakt HER).
• Arbejdsgiver må ikke pålægge arbejde ud over den oplyste arbejdstid – hvis uforudsigeligt arbejdsmønster. Krav på kompensation ved aflysning af planlagte vagter ved kort varsel.
• Formodning for garanterede timer, hvis ansættelse på tilkaldebasis har varet mindst 3 måneder – arbejdsgiver skal godtgøre, at dette ikke er tilfældet
• Medarbejder ansat i mindst 6 måneder kan anmode om ansættelse på mere trygge og forudsigelige ansættelsesvilkår
• Pligtmæssig uddannelse (obligatorisk) skal tilbydes uden udgift for medarbejderen, tiden tæller med som arbejdstid og skal så vidt mulig foregå i arbejdstiden

For yderligere orientering om den nye lovgivning henvises til vores webinar, som afholdes den 15. juni 2023.
Yderligere spørgsmål til den nye lov kan også stilles til DAGs jurister på tlf. 33 860 860.