Ny lov sætter krav til ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

30-03-2023

EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår. Direktivet fastsætter nye krav til ansættelsesbeviser samt en række nye rettigheder for medarbejderne.

Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget endnu, men den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Standardansættelsesbeviserne på Danske Anlægsgartneres område er udarbejdet sammen med 3F, og vi vil derfor i samarbejde med 3F se på behovet for at opdatere ansættelsesbeviserne, så de er klar, når loven træder i kraft.

De nye ansættelseskontrakter skal kun benyttes til medarbejdere ansat efter loven er trådt i kraft. For eksisterende medarbejdere er der kun krav om nye ansættelseskontrakter, hvis medarbejderne selv anmoder herom.

Vi vil løbende holde DAG’s medlemmer opdaterede om, hvordan den nye lov kommer til at påvirke jer.