Ny mesterlære – gode elever og ingen kvote!

13-09-2017

Anlægsgartneruddannelsen er fra 2018 blevet dimensioneret med en kvote på 256 elever. Det vil sige, at der kun kan optages 256 elever uden uddannelsesaftale på Grundforløb 2 for hele året på alle erhvervsskoler tilsammen i 2018. Til sammenligning blev der i 2016 optaget 475 elever på grundforløb 2.

Til gengæld er der frit optag for alle elever, der har en uddannelsesaftale inden Grundforløb 2!

For at komme helt ud af denne kvotering vil Danske Anlægsgartnere arbejde målrettet med at få branchen til at vænne sig til en ny branchekultur, herunder at:

  • Indgå uddannelsesaftaler inden GF2 (og GF1)
  • Indgå flere NY mesterlæreaftaler
  • Reducere antallet af delaftaler og korte aftaler, som ofte vil betyde, at eleven kommer i skolepraktik imellem de forskellige skoleforløb

HUSK DERFOR NY MESTERLÆRE NÆSTE GANG I MANGLER EN ELEV!

Nedenfor kan du se en illustration af, hvordan praktikperiode og skoleophold fordeler sig med de forskellige former for praktik: