Ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

04-03-2021

Ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder (< 50 ansatte)

Fra slutningen af marts får små, private virksomheder mulighed for at søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne. Det har et bredt politisk flertal, som står bag aftalen om ret til seniorpension, besluttet.

Puljen åbner sidst i marts og det er først til mølle princippet! Der udbetales årligt 105 mio. kr. og i årene 2021 til 2023.

Virksomheder kan bl.a. søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet eller til at afprøve hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft.

På Arbejdstilsynets hjemmeside vil ansøgere (senere på måneden) finde vejledningsmateriale, ansøgningsskemaer og eksempler på støtteværdige indsatser og aktiviteter. Der etableres et sekretariat i Arbejdstilsynet, og medarbejderne i sekretariatet vil kunne bistå med svar på spørgsmål fra virksomheder og rådgivere.

Ansøgere kan maksimalt modtage 500.000 kr. i støtte pr. projekt, og der gives tilskud til 80 procent af de afholdte tilskudsberettigede udgifter.

Lyder det interessant, så læs mere HER.