Ny rapport om dieselpartikler og grænseværdier

30-06-2020

Cowi A/S har for Arbejdstilsynet undersøgt udbredelsen af dieselpartikler i arbejdsmiljøet inden for udvalgte typer af arbejdspladser og de erhvervs-økonomiske konsekvenser ved at indføre grænseværdier for udstødningspartikler fra dieselmotorer for de samme arbejdspladstyper. Det er Cowi’s vurdering, at en grænseværdi svarende til EU’s niveau (50 µg/m3) kan overholdes med den gældende praksis på de danske arbejdspladser, men det kan være svært, hvor udeluftens niveau allerede er tæt på grænseværdien.

Arbejdstilsynet vil nu indkalde Arbejdsmiljørådet til en drøftelse om fastlæggelse af en dansk grænseværdi for dieseludstødningspartikler. Resultatet af drøftelserne skal sendes til beskæftigelsesministeren.

Læs rapporten HER.