Nye førercertifikat-regler træder i kraft 1/1 

29-11-2017

Den 1. januar 2018 bliver der nemmere at finde rundt i reglerne om førercertifikater til kraner, gaffeltruck, gaffelstablere og teleskoplæssere.

Gaffeltruck og gaffelstablere

Gaffeltruck- og gaffelstableruddannelserne bevares begge uændret. Nyt er dog, at gaffeltruckcertifikater, der er udstedt efter den 1. januar 2018, ikke vil give ret til at føre teleskoplæssere. Gaffeltruck B-certifikater, der er udstedt efter de gældende regler, vil give ret til at føre teleskoplæssere indtil den 31. december 2018.

Teleskoplæssere

Fremover vil der kun være én uddannelse til teleskoplæssere. Uddannelsen svarer til den nuværende teleskoplæsser A-uddannelse. Uddannelseskravet vil gælde for førere af teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler. Som noget nyt vil der også blive krav om teleskoplæssercertifikat, når teleskoplæsseren bruges til løft af personer. De nuværende teleskoplæsser A-certifikater vil også fremover give ret til at føre teleskoplæssere med mandskabskurv.

Kranføreruddannelsen

Fra den 1. januar vil der være fire lovpligtige kranføreruddannelser:

  • Kranbasis – der omfatter alle typer af kraner over 8 tons/tonsmeter.
  • Mobile kraner over 8 tonsmeter – der er en overbygning til kranbasisuddannelsen.
  • Mobile kraner over 30 tonsmeter – der bygger ovenpå ”Mobile kraner over 8 tonsmeter”.
  • Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter – der er en overbygning til kranbasisuddannelsen.

Den nedre grænse for, hvornår der stilles krav om kranførercertifikat, bliver ensrettet. Fremover kræves kun uddannelse og certifikat til kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter – uanset krantype. Det betyder, at færre personer vil blive omfattet af førercertifikatreglerne. De nye regler sætter øget fokus på arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte.

4 nye vejledninger om førecertifikater

Arbejdstilsynet har udarbejdet ny bekendtgørelse og 4 nye vejledninger om henholdsvis kranførercertifikat, gaffeltruckcertifikat, gaffelstablercertifikat og teleskoplæssercertifikat.

Find bekendtgørelsen om uddannelserne og de 4 vejledninger her:

Bekendtgørelse nr. 1148 af 25/10/2017 om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

At-vejledning 1.9.1 om gaffelstablercertifikat

At-vejledning 1.9.2 om gaffeltruckcertifikat

At-vejledning 1.9.3 om teleskoplæssercertifikat

At-vejledning 1.9.4 om kranførercertifikat