Nye kurser i persondataregler oprettet

05-02-2018

Pris: Gratis for Danske Anlægsgartneres medlemmer.

Den 25. maj 2018 træder de meget omtalte regler om beskyttelse af persondata i kraft. Reglerne har skabt meget forvirring og nervøsitet blandt virksomhederne. Hvad betyder de og hvordan overholder jeg dem? Og ikke mindst hvordan undgår jeg at få en af de meget store bøder?

For at komme SMV’erne til hjælp har SMVdanmark og Danske Anlægsgartnere derfor indgået aftale med advokat Bo Enevold Uhrenfeldt fra advokatfirmaet Skau, Reipurth & Partnere om at afholde en lang række kurser rundt om i landet.

Hent kursusbeskrivelsen her.

Hvad lærer jeg?

Kurset vil vare 3 timer og vil tage udgangspunkt i en SMV og de persondata, som en SMV typisk vil ligge inde med. Det er afgørende for SMVdanmark og Danske Anlægsgartnere, at deltagerne får en reel værdi ud af kurset, og at det ikke bliver for teoretisk og tungt.

Derfor er kurset bygget meget op omkring det praktiske, og hvad man skal gøre for at overholde reglerne. Til kursusrækken er der derfor udarbejdet en række standarddokumenter, som deltagerne får udleveret og kan tage med hjem og bruge i sin virksomhed. Når man har deltaget i kurset, er man derfor meget langt i at opfylde de nye regler og kan sove lidt tryggere om natten.

Hvor og hvornår?

Herning d. 6. marts kl. 13-16

Holstebro d. 21. marts kl. 13-16

Tilmelding

Tilmeldingen er bindende og skal ske til ts@dag.dk

ved afmelding senere end to dage før kurset opkræves virksomheden kr. 750 + moms. pr. tilmeldt person.

Da kurset forventes at være efterspurgt og der er et begrænset antal pladser, vil tilmelding ske efter ”først-til-mølle-princippet”.

Kurset kræver, at der er 20 deltagere, skulle dette ikke opnås, vil kurset blive aflyst.

Kursussteder

Herning: Mørupvej 6, 7400 Herning

Holstebro: Uddannelsescenter i Holstebro, Døesvej 76, 7500 Holstebro, lokale F1