Nye regler for anmeldelse af ulykker

26-08-2022

I juli 2022 trådte nye regler om anmeldelse af arbejdsulykker i kraft. Nu skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag.

Arbejdsulykkerne skal fortsat anmeldes i EASY på virk.dk.

Læs mere om anmeldelse af ulykker HER.