Nye regler for nedsivningsanlæg

09-08-2017

Fra 1. juli 2017 er der blevet flere muligheder for at lave nedsivningsanlæg til regnvand ved enfamiliehuse og landbrug, uden at det kræver autorisation.

Det betyder altså, at et væld af nedsivningsopgaver nu bliver tilgængelige for de medlemmer, som ikke har haft en autoriseret kloakmester tilknyttet virksomheden.

En ny bekendtgørelse åbner nemlig for, at man uden autorisation som kloakmestervirksomhed kan lave nedsivningsanlæg både fra tag og fra omgivende arealer ved enfamiliehuse eller landbrugsbygninger. Hidtil har det kun været tilladt at lave nedsivningsanlæg fra tag.

Ændringen på kloakområdet er fastlagt i bekendtgørelse nr. 560 af 30. maj 2017 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre. Her præciseres det, hvilke opgaver der kan udføres uden autorisation og de undtagelser, der er. Det understreges, at man kun må lave nedsivningsanlæg på ejendommens egen grund og at man skal følge krav i bygningsreglementet og på miljøområdet.

På kloakområdet understreges det, at man ikke uden autorisation som kloakmestervirksomhed må foretage afpropning og indgreb i eksisterende kloakinstallationer eller lave regnvandstanke til brug ved wc-skyl eller i vaskemaskiner.

Bekendtgørelsen om simple arbejder kan ses på Retsinformation: http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191607