Nye satser for arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse

14-01-2020

Per 1. januar 2020 er dagpengesatserne og hermed betalingen for de to første ledighedsdage steget.

I er som arbejdsgivere forpligtet til at betale for de to første ledighedsdage, hvis i afskediger medarbejdere. Det er dog en betingelse for betalingen, at medarbejderen indenfor de seneste 4 uger har haft minimum 74 arbejdstimer, er medlem af en A-kasse, og er til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. ej sygemeldt, på ferie, på pension eller andet.

Betalingen for en hel dag, hvilket vil sige mere end 4 timers ledighed, er nu 881 kr. pr. dag. Er du ledig i 4 timer eller derunder, skal der kun betales for en halv dag, hvilket nu er 441 kr. pr. dag.