Få styr på de nye barselsregler

05-07-2022

Få overblikket her (KLIK FOR HØJERE OPLØSNING)

3. marts 2022 vedtog Folketinget nye barselsregler gælder for børn født den 2. august 2022 eller senere. De nye regler indfører, at hver forældre har mulighed for 24 ugers orlov, hvor 13 af ugerne kan overføres til den anden forældre. De nye barselsregler giver en ligelig fordeling af barselsdagspengene mellem forældrene.

DA og FH har 21. juni 2022 indgået en aftale om en overgangsordning frem til overenskomstforhandlingerne i år 2023. Overenskomsten giver frem til 2. august 2022 mor 4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov, 5 ugers forældreorlov – i alt 23 uger. Fra 2. august 2022 vil mor have 4 ugers graviditetsorlov, 10 ugers barselsorlov, 9 ugers forældreorlov – i alt 23 uger.

De 4 uger som omdøbes fra barselsorlov til forældreorlov betales som hidtidig barselsorlov, dvs. normal løn inkl. faste tillæg.

For far er det uændret 2 ugers fædreorlov og 8 ugers forældreorlov – og der er stadig yderligere 3 ugers forældreorlov, hvor forældre kan vælge hvem som afholder det.