Nyt fra UVM: Lønkompensation og elever

01-04-2020

Virksomheder, der skal varsle afskedigelser for 50 medarbejdere eller 30 pct. af staben, kan få et tilskud på 90 pct. af lærlingens løn. De 90 pct. finansieres af staten, mens virksomheden dækker de sidste 10 pct. Lærlingen skal afvikle 5 fridage i den periode, lønkompensationen omfatter.

Lærlingen skal have udbetalt sin ordinære løn, og lønkompensation kan kun opnås for praktikperioder.

Er lærlingen på skoleophold, modtager virksomheden lønrefusion fra AUB.

Virksomheden skal fastholde sit uddannelsesansvar, og lærlingen skal som udgangspunkt blive i virksomheden, hvis det er fagligt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Lærlingen kan dog hjemsendes, hvis der ikke er en oplæringsansvarlig til stede, eller hvis der ikke løses opgaver i virksomheden.

Uddannelsestiden forlænges ikke, med mindre det faglige udvalg indstiller dette. For lærlinge i prøvetid stilles prøvetiden på pause i den periode, hvor lærlingen er omfattet af ordningen.

For virksomheden gælder det, at den overholder de andre regler, der gælder for lønkompensation,
herunder at der ikke må afskediges medarbejdere af økonomiske årsager.

Uddannelsesaftaler kan ikke opsiges pga midlertidig Corona-lukning
Endvidere er det blevet belyst om man kan opsige en uddannelsesaftale, hvis virksomheden lukker midlertidigt som følge af arbejdsmangel på grund af Coronavirus? Til det svarer Undervisningsministeriet følgende:

Nej. Virksomheden kan ikke opsige uddannelsesaftalen begrundet i en midlertidig lukning af virksomheden, som skyldes bekæmpelse af COVID-19. Uddannelsesaftalen er stadig med få undtagelser uopsigelig efter prøvetiden på 3 måneder. 

Læs evt. flere spørgsmål og svar på Undervisningsministeriets hjemmeside HER.