Nyt målrettet coronatilsyn

03-11-2020

Fra 28. oktober til sidst i november har Arbejdstilsynet et særligt målrettet tilsyn for at forebygge coronasmitte i brancher med udenlandsk arbejdskraft. Det sker som led i regeringens initiativer for at forhindre coronasmitte fra vandrende arbejdskraft i Danmark.

Det målrettede coronatilsyn gennemføres i 4 brancher, der er udvalgt, fordi der her typisk er mange vandrende arbejdstagere. De 4 brancher er byggeri, landbrug/skovbrug, restauranter og slagterier.

Det sker på coronatilsynet

Formålet med coronatilsynet er at vejlede virksomhederne om, hvordan man på den konkrete arbejdsplads kan forebygge risikoen for coronasmitte både i forhold til vandrende arbejdskraft og til medarbejderne generelt.

På det særlige coronatilsyn vil Arbejdstilsynet:

  • Vejlede om og føre tilsyn med den generelle smitteforebyggelse i virksomheden.
  • Vejlede om krav og anbefalinger til virksomheder med vandrende arbejdskraft i forhold til forebyggelse af smitte med corona. Det kan fx være anbefalinger om boligforhold og samkørsel.

Tilsynet har fokus på at forebygge smitterisiko. Arbejdstilsynet foretager derfor ikke en systematisk gennemgang af alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer. En virksomhed vil dog kunne få et strakspåbud, hvis der er mangler i forebyggelsen af coronavirus eller andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som skal rettes med det samme.

Arbejdstilsynet kan fx give strakspåbud, hvis der ikke er sørget for, at der kan holdes fysisk afstand, at der kan vaskes hænder ofte, eller at der er adgang til håndsprit.

Alle virksomheder i byggeri og landbrug/skovbrug får et brev, der orienterer om det målrettede tilsyn, men det betyder ikke, at alle virksomheder får besøg. Besøgene er uanmeldte.

SE MERE HOS AT HER