Nyt tilsyn igang på landets byggepladser

14-11-2017

Den 1. november 2017 trådte Arbejdstilsynets (AT) nye tilsyn i kraft som et forsøg, der skal evalueres efter et halvt år.

For at nedbringe antallet af arbejdsulykker vil Arbejdstilsynet fremover føre tilsyn på en ny måde på landets byggepladser.

AT vil i højere grad komme uanmeldt ude på byggepladserne på baggrund af den viden, som Arbejdstilsynet har fra bl.a. byggepladsanmeldelser, klager eller alvorlige ulykker.

AT vil samtidig afdække arbejdsmiljøproblemer på hele byggepladsen – og ikke kun på den enkelte virksomhed. Det vil sige, at der både vil være fokus på de rammer, der er sat af byggeledelsen og bygherrer, og på arbejdsmiljøproblemer i den enkelte virksomhed.

Endelig vil AT i højere grad gå i dialog med virksomhederne, byggeledelsen og bygherren om planlægning og samarbejde for at forebygge ulykker og nedslidning.

Hvis Arbejdstilsynet fx konstaterer, at der på byggepladsen er en direkte risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal der afholdes et dialogmøde hos den ansvarlige virksomhed.

Den nye tilsynsmetode er et forsøg, som begynder 1. november og kører i seks måneder frem til 30. april.

Læs her hvordan den nye tilsynsmetode skal nedbringe ulykker og nedslidning i byggeriet.