Nyt videncenter inden for byggeri

04-10-2017

Undervisningsministeriet har netop udpeget ni videnscentre inden for syv teknologi- og håndværksmæssige områder. Videnscentrene skal sikre højteknologisk udstyrs- og kompetenceløft på erhvervsskolerne.

Anlægsgartneri kan placeres under de to videncen­tre, der handler om håndværk, det ene om design og arkitektur, det andet om bæredyg­tighed, klimare­novering og byggeri. Det er det nærmeste man kommer an­lægsgart­ner­uddan­nelsen der bl.a. tilbydes på Roskilde Tekniske Skole der er med i det ene videnscenter, og på Tech College der er med i det andet.

For at komme godt ud til hele landet, satser det nye “Vi­denscenter for håndværk, bæ­redygtig­hed, klimarenovering og byggeri” på en mobilløsning hvor to containere bookes af de enkelte skoler og køres rundt i landet. Containerne, der hver kan huse en klasse, skal have den nyeste teknologi og muliggøre tilrettelagte læ­rings­forløb. Planen er at container­ne testes i foråret 2018 og ellers kører for fuld damp fra august 2018.

Som supplement til containerne etablerer videnscentret en lærings- og vidensplatform som alle erhvervsskoler kan bruge. Her kan de finde læ­ringsforløb og tendenser inden for de håndværk videnscentret dækker. Derudover vil vi­denscentret stå i spidsen for et faglærernetværk.

 Landets erhvervsskoler har ind til 12. juni 2017 kunne ansøge om at etablere et nationalt videnscenter. Undervisningsministeriet har modtaget 15 ansøgninger og imødekommet 9 af dem. Skoler, der vil indgå enten som vært- eller partner i videnscentrene fordeler sig geografisk over hele landet.