OBS! Påfyldning og vask af hånd- og rygsprøjter

03-04-2019

I forbindelse med varsling af Landbrugsstyrelsens varlede pesticidbesøg, har DAG fået en række spørgsmål vedr. krav til vaskeplads samt påfyldning og vask af Hånd- og rygsprøjter.

I Hånd- og Rygsprøjtehæftet (HENT DET HER) som anvendes i sprøjteundervisningen, findes svar på flere af spørgsmålene fx:

Krav til påfyldning af vand, se side 48

Der må ikke være direkte kontakt mellem vandforsyning og sprøjtevæske.

Krav til påfyldning af pesticider, se side 49

Påfyldning skal på det areal, hvor pesticiderne skal udbringes, brug gerne opsamlingsbakke og husk afstandskrav.

Vask af sprøjte, se side 49

En vaskeplads til påfyldning og rengøring af sprøjter kan indrettes på mange måder. Vaskevand fra sprøjte kan fx opsamles i en bakke, som fungerer som vaskeplads, se side 49.