Overenskomsten er 16. april stemt hjem af et stort flertal blandt lønmodtagerne

17-04-2020

Lønmodtagere fra landets mange forskellige brancher har nu stemt om det resultat, der blev indgået ved overenskomster tidligere på året og det endte med et stort ja.
Det betyder at det forhandlingsresultat Danske Anlægsgartnere og 3F Den Grønne Gruppe indgik en sen nat i slutningen af februar, nu vil være gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020 og tre år frem.

Der vil så hurtigt som det er muligt blive udarbejdet en ny overenskomst i papirform som ved tidligere overenskomster. Men da vi ved at mange af vores medlemmer sidder og venter på de nye takster i forbindelse med lønberegninger, sender vi her et informationsbilag med takster/lønstigninger m.v.

Infobilag med takster mv. – Anlægsgartner
Infobilag med takster mv. – Golf
Infobilag med takster mv. – BIB
* Der skal tages forbehold for fejl og ændringer i skemaerne.
** Der tages forbehold for, at der kan forekomme mindre ændringer i visse paragraffer, når den endelige trykte udgave er færdigredigeret.

“Det var nogle lange og krævende overenskomstforhandlinger, der pågik over flere uger i januar og februar måned, men vi endte med et tilfredsstillende resultat hvor vi, som arbejdsgivere opnåede nogle gode fordele for vores medlemmer. Vi havde inden overenskomstforhandlingerne opfordret medlemmerne til at komme med indspark, til hvad vi skulle forsøge at få ud af forhandlingerne, ligesom vi havde en række møder med medlemmer rundt omkring i landet hvor vi detaljeret drøftede de vigtigste ting for virksomhederne. Fleksibilitet var et område, der gik igen over en bred kam, og her synes jeg at vi lykkedes med at få nogle gode aftaler ind i den nye overenskomst.” – citat Søren Sømod, Landsformand.

Nogle af de resultater DAG fik forhandlet på plads er:

  • Flekstidsaftalen blev permanent
  • Mulighed for forskudt tid
  • Bredere adgang til at indgå lokalaftaler med Tillidsrepræsentanter med bindende frist for indsigelser fra 3F
  • Optrapningsordning for pension og fondsmidler for nye medlemmer. Dette vil give DAG bedre rekrutteringsgrundlag og være med til at styrke DAG og dermed os alle
  • Pension til elever blev optrappet, men vil være fuldt finansieret af lønmodtagersiden

Når hele overenskomsten er færdigredigeret og trykt vil alle grp. 1 medlemmer få tilsendt et eksemplar med posten samt en pdf på mail.