Overgangsfase i DAGs juridiske service

08-01-2018

Celia Guldhammer, der har fungeret som barselsvikar for Thea Lyskov, har fået nyt job og er derfor stoppet pr 1.januar 2018. Thea er stadig på barsel men forventes tilbage sidst i februar.

I mellemtiden vil Jeppe Rosenmejer være kontaktperson for alle overenskomstspørgsmål.