Oversigt over tiltag og nyheder den seneste uge fra uddannelsesområdet

19-03-2020

Nedenstående har vi samlet de mest relevante spørgsmål i forhold til erhvervsuddannelserne, som alle er taget fra undervisningsministeriet hjemmeside. Her findes flere spørgsmål og svar end dem, der er taget med nedenfor. Undervisningsministeriet opdaterer løbende på deres hjemmeside, og der er mulighed for at holde sig opdateret på DETTE LINK.

Hvad kommer der til at ske med undervisningen, mens skolerne er lukket? 
Skolerne skal i videst muligt omfang tilbyde nødundervisning, mens skolerne er lukket.
Nødundervisningen skal være i overensstemmelse med uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet. Nødundervisningen kan blandt andet omfatte fjernundervisning og virtuel undervisning. Med fjernundervisning og virtuel undervisning menes også egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale.

Hvordan skal skolen sikre, at eleverne opfylder kravet om aktiv deltagelse i fjernundervisningen?
Skolen har et ansvar for at sikre, at eleverne er studieaktive, og må bruge de muligheder, de nu har, for at kontrollere, at eleverne deltager i nødundervisningen. Der gælder de samme retningslinjer, som ved øvrig fjernundervisning.

Vil virksomhederne fortsat modtage refusion, når eleverne er sendt hjem fra deres skoleophold?
Eleven, der er hjemsendt fra skoleophold, modtager nødundervisning i videst muligt omfang. Der udbetales derfor fortsat lønrefusion. Elever på grundforløbet uden en uddannelsesaftale får fortsat SU

Hvordan er vilkårene, hvis virksomhederne giver eleven mulighed for praktik, i stedet for at eleven gennemfører nødundervisning?
Elev, skole og virksomhed må gerne aftale en justering af uddannelsesplanen, så skoleperioder og praktikperioder justeres. Såfremt eleven er i praktik, modtager skolen ikke tilskud og virksomheden ikke refusion.

Når virksomhederne mister opgaver/kunder, bliver nogle elever opsagt. Kan de søge skolepraktik, når skolen er lukket?
Eleven vil i denne situation uforskyldt have mistet sin uddannelsesaftale, og eleven vil kunne søge skolepraktik og modtage skolepraktikydelse, uafhængigt af om skolepraktikcenteret er lukket, og der alene gives nødundervisning.

Skolernes nødundervisning
DAG erfarer at det er forskelligt fra hovedskole til hovedskole i hvor stort omfang de udbyder nødundervisning og derfor er det vigtigt, at de elever der modtager nødundervisning, informerer jer mester om hvordan de enkelte skoler udbyder nødundervisningen og hvornår eleven kan være i praktik hos jer.
Det Faglige Udvalg har opfordret skolerne til at nødundervisningen betragtes som fuldtid. Hvis skolen ikke udbyder nødundervisning, skal eleven ud i praktikvirksomheden. Denne opdeling ser Det faglige udvalg som nødvendig i forhold til udbetaling af løn til elever og refusion til virksomhederne. Men vi må også erkende at skolerne er pressede og har udfordringer med online undervisningen, og derfor vil vi nok se forskellige kreative tiltag fra skole til skole omkring deres nødundervisning. Det Faglige Udvalg har bedt skolerne om mere konkret information til elever og mestre om deres nødundervisning, så hold øje med e-post og tal med jeres elever.

De kommende svendeprøver
Der arbejdes i øjeblikket på en nødplan for svendeprøver til maj, hvis covid19 stadig holder skolerne lukket og nødundervisning stadig er aktuelt. Så snart den er på plads og hvis den bliver aktuel, meldes det selvfølgelig ud til jer.

Corona ift. treparts aftalen
Der arbejdes også i øjeblikket på at finde ud af om lærlinge er omfattet af corona-trepartens aftale om lønkompensation (kan de hjemsendes med kompensation på lige fod med øvrige ansatte?). Mere om det når der meldes noget konkret ud.

Flere uddannelsesspørgsmål?

Hvis der er spørgsmål til uddannelsesområdet sidder DAGs Uddannelseskonsulent Julie T. Vesterlyng klar ved mail og telefon.