Pas på vild pastinak – kontakt kan give skader

10-08-2022

Er man uheldig at få saften fra den vilde pastinak på sig, er det vigtigt at skylle huden grundigt med vand. Området behandles som en brandsårsskade. Er udslettet slemt, bør man søge læge.

Ved klipning af vejkanter eller naturarealer, er det risiko for at komme i kontakt med planten vild pastinak, der har spredt sig voldsomt de senere år (se foto).

Naturstyrelsen advarer mod at komme i berøring med planten, der kan medføre sår og vabler. 

Vild pastinak er giftig, og får man plantens saft på sig, kan sollys udløse vabler og sår, der minder om brandsår. Kraftig hudirritation, rødmen, blærer som kan blive store, smertende og tyndvæggede. Irritationen kan vare i uger, evt. med mørkfarvning af huden og ardannelse.

Skærmplanten med de gule blomster vokser langs veje og stier, i grøfter og skovkanter. Den kan blive op til 2 meter høj, er ofte lavere på klippede arealer og indeholder det samme giftstof som bjørneklo, dog i mindre mængde.

Er man uheldig at få saften fra den vilde pastinak på sig, er det vigtigt at skylle huden grundigt med vand. Området behandles som en brandsårsskade. Er udslettet slemt, bør man søge læge.

Efterfølgende beskyttes huden mod sollys mindst en uge for at mindske risiko for at huden bliver rød og fyldt med væskefyldte blærer.

Forebyggelse

  1. Vær opmærksom på, om planten vokser på arealet inden klipning
  2. Brug dækkende tøj
  3. Brug personlige værnemidler fx handsker, støvler, beskyttelsesbriller eller vesir
  4. Medbring vand under arbejdet.
  5. Undgå kontakt med planten – også ved rengøring af maskinerne

Husk information og instruktion af medarbejdere, der står for klipning af fx vejrabatter og naturarealer.

Referencer:

Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2019/juli/pas-paa-vild-pastinak/

Giftlinjen, Bispebjerg Hospital: https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/alt-om-gift/planter-og-svampe/plantelisten/Sider/pastinak.aspx