Problemer med at indberette arbejdsulykker?

07-03-2018

Flere af DAG medlemsvirksomheder, der har efterlevet lovgivningen, har oplevet problemer med indberetning af arbejdsulykker.

Det er samtidig svært at få brugbare tal for antal arbejdsskader til brug for at få nedsat forsikringen eller lave forebyggende arbejde.

Hjælp os med at ændre systemet

Vi er lige nu i gang med at skrive en artikel, der kan bidrage til at oplyse om systemernes mangler og vil meget gerne høre om dine erfaringer. Ring eller mail til DAGs arbejdsmiljøkonsulent Bente Mortensen på 4119 8995 eller bm@greenproject.dk. På denne måde kan vi sammen bidrage til nedenstående kampagne:

Arbejdsulykker skal anmeldes, men alligevel bliver omkring halvdelen af alle arbejdsulykker i Danmark aldrig anmeldt. Det skal en ny kampagne være med til at rette op på.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker. Det sikrer medarbejderne bedst muligt, hvis de skal have erstatning, og det styrker det forebyggende arbejde. Men undersøgelser peger på, at omkring halvdelen af alle ulykker ikke anmeldes.

Derfor lancerer en bred vifte af organisationer i dag en kampagne, der under overskriften ”Gør det nu!” skal være med til at sikre, at langt flere ulykker anmeldes.

Læs mere om kampagnen her.

Bag kampagnen står Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Videncenter for Arbejdsmiljø.