Regeringen vil forlænge arbejdsgiverbetalt sygedagpengeperiode

18-09-2019

Danske Anlægsgartnere og en lang række brancheforeninger kæmper aktivt imod at Regeringens plan om at forlæge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode med 33% (fra 30 til 40 dage).

Men det er ikke holdbart at påføre arbejdsgiverne yderligere omkostninger i forbindelse med sygdom. Arbejdsgiverne bruger i forvejen betydelige ressourcer på at sikre et godt arbejdsmiljø og reducere sygdom, og det er i forvejen i arbejdsgivernes interesse, at deres medarbejdere er mindst muligt fraværende. En forlængelse af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode kan kun betragtes som en ekstra skat.

Regeringen bør forholde sig til, hvordan der kan skabes nogle bedre rammevilkår for danske virksomheder, så vi kan opretholde produktionen og få adgang til den nødvendige arbejdskraft. Det må være blandt regeringens fornemste opgaver. Forslag der øger udgiften på et område, der allerede koster virksomhederne mange penge, vil blot betyde dyrere varer og en forringet konkurrenceevne.

Vi vil arbejde hårdt for at forhindre at dette bliver en realitet.

Forslaget er en del af Regeringens 2025-plan.