Sådan gør du, når den første funktionær ansættes

10-08-2021

Du har måske fået så mange arbejdsopgaver ind, at det er svært for dig selv at holde styr på lønudbetalingen, regnskabet, kommunikationen med kunderne, kontrakterne og det generelle overblik på kontoret. Du har brug for hjælp, og du skal ansætte din første bogholder/medhjælper/assistent til at være på kontoret. Denne person vil oftest være en funktionær.

Hvordan ved du så, hvad hvornår der egentlig er tale om en funktionær? I funktionærloven er beskrevet, hvornår en medarbejder er en funktionær.

Når du har en medarbejder der arbejder mindst 8 timer om ugen og laver kontorarbejde, så vil der være tale om en funktionær.

Din kontormedarbejder, som har ren funktionærstatus, er ikke med i overenskomsten som dine øvrige timelønnede medarbejdere.

Hvad skal du være opmærksom på?

En funktionær får ikke SH-dage, fritvalgsopsparing eller feriepenge. En funktionær har i stedet nogle andre rettigheder:

 • Fuld løn under ferie og på helligdage
 • Fuld løn under sygdom uanset anciennitet (i hele perioden – du får refusion fra kommunen efter 30 dage)
  • En funktionær kan godt opsiges under sygdom (med saglig begrundelse)
  • Hvis 120-dages reglen er aftalt i ansættelseskontrakten, kan en funktionær umiddelbart efter 120 dages sygdom inden for de seneste 12 måneder opsiges med et forkortet varsel på kun 1 måneds varsel til udgangen af en måned
 • En kvindelig funktionær har ret til halv løn 4 uger før det forventede fødselstidspunkt til og med den 14. uge efter fødselstidspunktet
  • Opsigelsesvarslet er anderledes end i overenskomsten:
  • Indtil 6 måneders ansættelse er varslet 1 måned til udgangen af en måned
  • Efter 6 måneders ansættelse er varslet 3 måneder til udgangen af en måned
 • Opsigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår (dog maks 6 måneder)
 • Du kan opsige en funktionær inden for de første 12 måneders ansættelse uden en saglig begrundelse
 • Efter 12 års ansættelse vil en funktionær have ret til en fratrædelsesgodtgørelse

Da en funktionæransat ikke er med i overenskomsten med 3f, er der ikke lavet et ansættelsesbevis i samarbejde med 3f på en funktionær. Har du brug for et ansættelsesbevis, skal du dog ikke tøve med at kontakte os, så hjælper vi dig.

Til sidst skal du huske på, at der er forskel på at ansætte en anlægsgartner på funktionærlignende vilkår, fordi vedkommende for eksempel skal være formand eller lignende og en ren funktionær. Er du i tvivl om forskellen, så kan du bare ringe ind og tage en snak med os.