Sæt Håndværkergaranti i din email-signatur

19-06-2018

Som medlem af Danske Anlægsgartnere er dine kunder sikret med Håndværkergaranti (dækker op til 150.000 kr. inkl. moms pr. sag) og uafhængigt ankenævn.

Vi anbefaler derfor, at du i din email-signatur indsætter logoet Håndværkergaranti med et link til mere info om garantiordningen.

Du kan hente logoet her og linket her.

Hvis du ikke ved, hvordan du indsætter en garantilogoet (billedfil) med link i din email-signatur, så følg guiden nedenfor. Hvis du vil tilføje garantilogoet+link til en eksisterende, så kig nederst i guiden.

Guide: Ny email signatur + garantilogo m. link

Start med at hente logoet her og gem det på din computer.

Åbn Outlook

Klik på “Ny e-mail” øverst til venstre

Klik på “Indsæt” (se foto nedenfor)

 

Klik på “Signatur” (se foto nedenfor)

Klik på “Ny” (se foto nedenfor) og navngiv signaturen – fx “test”

Skriv navn og kontaktoplysninger i tekstfeltet i bunden. Indsæt derefter garantilogoet ved at klikke på fotoikonet til højre over boksen (se foto nedenfor) og vælg billedfilen på din computer – billedfilen med garantilogoet kan downloades her.

Markér derefter fotoet ved at klikke på det og klik derefter på knappen ved siden af fotoikonet (se foto nedenfor) for at indsætte link til info om garantiordningen i billedet.

I feltet ”Adresse” skriver eller indsætter du denne webadresse: https://dag.dk/foreningen/haandvaerkergaranti/ (se foto nedenfor)

Øverst til højre i boksen kan du nu vælge at bruge din nyoprettede e-mailsignatur til ”nye meddelelser” og/eller meddelelser som er ”Svar/videresendelser” (se foto nedenfor)

 

 

Guide: Tilføj garantilogo m. link til eksisterende email signatur

Start med at hente logoet her og gem det på din computer.

Åbn Outlook

Klik på “Ny e-mail” øverst til venstre

Klik på “Indsæt” (se foto nedenfor)

 

Klik på “Signatur” (se foto nedenfor)

Klik på ”Signaturer” og vælg den signatur, der skal redigeres (se foto nedenfor).

 

Sæt cursoren hvor du ønsker garantilogoet i din signatur, oftest under teksten med kontaktoplysninger. Indsæt derefter garantilogoet ved at klikke på fotoikonet til højre over boksen (se foto nedenfor) og vælg billedfilen på din computer – billedfilen med garantilogoet kan downloades her.

Markér derefter fotoet ved at klikke på det og klik derefter på knappen ved siden af fotoikonet (se foto nedenfor) for at indsætte link til info om garantiordningen i billedet.

I feltet ”Adresse” skriver eller indsætter du denne webadresse: https://dag.dk/foreningen/haandvaerkergaranti/ (se foto nedenfor)

Øverst til højre i boksen skal du sikre dig, at denne e-mailsignatur er valgt til både til ”nye meddelelser” og/eller meddelelser som er ”Svar/videresendelser” (se foto nedenfor)