Satsændring og indbetaling til DA Barsel for 1., 2. og 3. kvartal 2020

27-08-2020

DA Barsel – vigtig meddelelse: Satsændring og indbetaling til DA Barsel for 1., 2. og 3. kvartal 2020

Fra 3. kvartal 2020 – dvs. pr. 1. juli 2020 – er bidragssatserne til DA Barsel ændret. De nye bidragssatser er fastsat med udgangspunkt i overenskomstresultaterne 2020 og kan ses her: https://www.dabarsel.dk/bidrag/satser/.

Samtidig med indberetningen for 3. kvartal 2020, skal der også foretages indberetning og betaling for 1. og 2. kvartal 2020. Husk der skal fortsat indberettes pr. kvartal – og vær således opmærksom på, at satserne for 1. og 2. kvartal er uændrede og for 3. kvartal skal de nye satser benyttes

Har I spørgsmål til den kommende indberetning, er I altid velkomne til at kontakte os på telefon 3338 9400 eller via kontaktformular på www.dabarsel.dk