Skal din næste ansatte være en flygtning?

03-05-2017

Der er som bekendt for tiden stort fokus på at få flygtninge hurtigt i gang på arbejdsmarkedet. Og rigtig mange virksomheder har gjort en stor indsats i integrationsarbejdet – ikke mindst i den grønne branche. Både fordi det for mange virksomheder giver mening at bidrage til integrationsopgaven, og fordi det at tage en flygtning i praktik, i IGU eller en anden ordning kan være en god indgang til at rekruttere manglende arbejdskraft.

Du kan også læse   Styrelsen for International Rekruttering og Integrations  skriv om de mange muligheder:  Skal din næste ansatte være en flygtning?.

IGU

Særligt interessant er integrationsgrunduddannelsen (IGU). Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.

Ordningen giver nye muligheder for virksomheder, der gerne vil rekruttere loyale medarbejdere med skræddersyede kompetencer – og samtidig hjælpe flygtninge godt i gang på arbejdsmarkedet.

Mangler du ekstra hænder i din virksomhed, kan det være en idé at ansætte en flygtning i et såkaldt IGU-forløb.

Her kan du læse alt om uddannelsen, godtgørelse, refusion mv. og se en kort video, som forklarer IGU 

Flygtninge hos DAG-medlemmer

Bl.a. Sven Bech A/S og Malmos A/S har erfaringer med at ansætte flygtninge. Har I yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Michael Dall eller Per Malmos.