Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade 

30-04-2020

Men det skal sandsynliggøres, at sygdommen skyldes arbejdet.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til ansatte, der er blevet smittet med coronavirus (COVID-19) på deres arbejde.

Vejledningen beskriver de kriterier, som myndighederne skal lægge vægt på. Det fremgår også, at myndighederne skal hastebehandle sager, hvor sygdomsramte er blevet alvorligt syg. Endelig indeholder vejledningen information om anmeldepligt, muligheder for erstatning samt anke.

Læs vejledningen HER.