Tilladt at bruge Primus/Saracen mod ukrudt i græsplæner, men….

20-09-2022

Mindre anvendelse af Primus og Saracen til ukrudt i græsplæner

Hvis du ønsker at bekæmpe tokimbladet ukrudt i private græsplæner, har Miljøstyrelsen godkendt Primus (64-45) og Saracen M (347-38) mod ukrudt på rekreative græsarealer uden offentlig adgang (inkl. private haver) til mindre anvendelse.

Værd at overveje

Brugsanvisningen for et sprøjtemiddel, der er godkendt til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer.

Der kan ikke garanteres, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller er svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om brugsanvisningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelse sker på brugers eget ansvar, når det gælder midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter.

Vær opmærksom på at:

  • Primus og Saracen generelt virker bedst på mindre ukrudtsplanter.
  • Der kan ikke forventes tilstrækkelig effekt mod vejbred og bellis.
  • Primus og Saracen ikke bekæmper rodukrudt – dog ses en forbigående lysfarvning ofte.
  • Der kan forventes effekt mod kløver og mælkebøtte, hvis det udbringes på det rigtige tidspunkt og i den rette dosering. Bedste tidspunkt er, når mælkebøtte har den optimale størrelse dvs. når de første blomsterknopper ses i rosetten.
  • For at opnå tilstrækkelig effekt på ukrudtsplanterne bør anvendes fuld dosering ved 1 udbringning per sæson.
  • Primus og Saracen har en høj risiko for at udvikle resistens, hvorfor udbringning 2 gange med halv dosering bør undgås.

Pas på planterne i haven.

Der skal være 5 meter afstand til paragraf 3 områder af hensyn til de vilde planter. For at undgå skader i private haver, er det meget vigtigt at holde god afstand og undgå vinddrift ved udbringning, hvor græsset ofte er meget tæt på fx staudebede, busketter og hække. Det gælder også for planter i naboens have.

Virkning

Primus og Saracen er systemiske ukrudtsmidler og indeholder det samme aktivstof florasulam. Det virker ved at hindre planten i at producere vigtige aminosyrer. Effekten vil være synlig efter 3-6 uger.

Midlerne kan ifølge brugsanvisningen anvendes ved temperaturer fra 2-3 grader og ukrudtet er i vækst. De fleste planter er først i vækst ved 5-7 grader.

Brugsanvisningen for Mindre anvendelse af Primus og Saracen findes pt på Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase HER og forventes også at komme på www.middeldatabasen.dk.